Договір публічної оферти - купівлі-продажу товарів

1. Загальні положення.

Інтернет-магазин https://giperauto.com.ua (далі - Продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі - Договір) та має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, які представлені на офіційному інтернет-сайті Продавця фізичним та юридичним особам (далі - Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговими або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103, даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі та отримання цього замовлення Продавцем - є повним та безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, наданої на сайті.

Використання послуг та покупка товарів, послуг інтернет-магазином https://giperauto.com.ua передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, наданими в цьому документі.

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:

А) на момент покупки товару йому виповнилося 18 років;

Б) інформація, надана при замовленні товарів або послуг, є правильною та актуальною;

В) надана контактна інформація може використовуватись з метою повідомлення про зміни в роботі, акційних пропозиціях або іншій інформації, пов'язаній з діяльністю продавця.

На підставі вищевикладеного, уважно ознайомтеся з цим договором (публічною офертою) і якщо ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.

У цьому Договорі нижчезазначені терміни слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укладення договору купівлі-продажу на існуючих умовах, вказаних у Договорі.

«Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується лише сайтом.

«Продавець» - компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується лише сайтом.

«Покупець» - фізична особа, яка уклала договірні відносини з Продавцем на умовах, вказаних у Договорі.

«Акцепт» - повне і безумовне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур'єрська доставка» - безпосереднє передання товару від продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійно доставку товару.

"Internet-магазин" - веб-сторінка продавця https://giperauto.com.ua

2. Предмет договору.

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару, відповідно до діючих на момент здійснення замовлення цін, а Покупець має право оплатити та прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Даний договір є офіційним документом Продавця та є невід'ємною частиною оферти.

3. Момент укладення договору.

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззастережним прийняттям умов даного Договору, та Покупець в подальшому виступає як особа, що уклала договірні відносини. Продавець зобов'язується повідомити Покупця про наявність договору, а Покупець зобов'язується самостійно ознайомитися з умовами договору, опублікованого на сайті Продавця.

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незалежно від способу замовлення та форми оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір з підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно і за своїм бажанням зв'язується з продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з даним договором і згоден з ним.

4. Ціна товару.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до діючого прейскуранту.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, зазначена менеджером при оформленні замовлення.

4.4. Ціни, зазначені на сайті https://giperauto.com.ua, мають інформаційний характер.

5. Оплата товару.

5.1. Якщо не передбачено інше угодою між сторонами або договором, при сплаті готівкою Покупець зобов'язаний сплатити Продавцеві ціну товару в момент його передачі.

5.2. Оплата товарів і послуг інтернет-магазину https://giperauto.com.ua здійснюється в національній валюті України згідно з цінами та тарифами, встановленими на момент покупки товарів або отримання послуг.

5.3 Оплата товарів і послуг інтернет-магазину https://giperauto.com.ua здійснюється згідно з розділом "Доставка та оплата", опублікованим на сайті https://giperauto.com.ua. Оплата зараховується лише за умови дотримання порядку, опублікованого на сайті.

5.4. У разі неплатежу, неповного (крім передоплати на замовлені позиції) або несвоєчасного платежу інтернет-магазин https://giperauto.com.ua залишає за собою право не надавати товар, призупиняти або повністю не виконувати взяті на себе зобов'язання, і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дійства.

5.5. Товари та послуги гарантуються та надаються лише після отримання оплати інтернет-магазином https://giperauto.com.ua (за умови наявності товару на момент фіксації оплати Продавцем від імпортера, фізичної наявності товару на складі продавця, можливості його доставки на склад продавця або за адресою, зазначеною Покупцем). На момент отримання оплати інтернет-магазин https://giperauto.com.ua не несе ніяких зобов'язань перед Покупцем щодо товарів та послуг, замовлених Продавцем.

5.6. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця щодо сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов'язаний надати менеджеру документ, що підтверджує факт оплати товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.8. Ціни на будь-які позиції товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовленні позиції товару до оплати Замовлення, Продавець зобов'язаний найшвидшим чином повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24 годин з моменту зміни ціни на товар.

6. Доставка товару.

6.1. Покупець має право отримати замовлений товар за допомогою самовивозу з пункту видачі товару Продавця, скористатися послугами кур'єрської доставки Продавця в м. Дніпро або кур'єрської служби доставки транспортної компанії.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем з пункту видачі товару Продавця, який буде вказаний в замовленні.

6.3. Кур'єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням з Покупцем та за його вказаною адресою.

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється по всій території України.

7. Продаж товарів та послуг.

7.1. Інтернет-магазин https://giperauto.com.ua не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі послуги та товари надаються за принципом «як є». Залучені технічні системи (веб-сторінка та сам сайт https://giperauto.com.ua) можуть містити неналагоджені технічні помилки, які можуть призвести до неможливості виконання замовлення, купівлі товару або його несвоєчасного виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, пов'язані з людським фактором або обставини непереборної сили.

7.2. У випадку неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань при обставинах, викладених у п.7.1 (за винятком "форс-мажору"), інтернет-магазин https://giperauto.com.ua несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплату за товари.

7.3. Інтернет-магазин https://giperauto.com.ua не несе та ні за яких обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта як оплату за товари та послуги.

7.4. Інтернет-магазин https://giperauto.com.ua залишає за собою право відмовити у наданні послуг або продажу товару Покупцю за своїм розсудом.

7.5. Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються у наступних випадках:

А) за рішенням суду;

Б) якщо закінчився строк повернення товару, вказаний у договорі;

В) у випадках, коли товар не підлягає поверненню згідно з гарантійними умовами.

8. Умови гарантії, повернення та обміну товару.

У випадку, якщо виробником не вказується строк гарантії, то гарантія на придбаний товар становить 14 днів з моменту покупки товару Покупцем.

Продавец не несе відповідальності за неправильний вибір товару, якщо Покупцем були внесені зміни в конструкцію автомобіля, його вузли та агрегати.

8.1. Гарантія визнається дійсною за наступних умов:

 • наявність документа, що підтверджує придбання товару;

 • збереження товарного вигляду та наявність заводської упаковки (якщо така є від виробника);

 • наявність сертифікату СТО на проведення даного виду робіт;

 • укладення про нероботоздатності деталі;

 • запасна частина відповідає специфікації автомобіля (неоригінальна запчастина є замінником оригінальної);

 • автомобіль експлуатувався нормальним чином та обслуговування проводилось відповідно до рекомендацій фірми - виробника автомобіля;

 • автомобіль не піддавався експлуатаційним перевантаженням.

8.2. Гарантія на запчастини не поширюється у наступних випадках:

 • зношеність запчастини;

 • пошкодження запчастини в результаті ДТП або недбалої експлуатації;

 • механічні пошкодження (пошкодження під час монтажу / демонтажу, самостійного ремонту);

 • несправності запчастини паливної системи або системи випуску в результаті використання некачественного палива;

 • пошкоджені або такі, що частково або повністю втратили свої робочі характеристики в результаті використання їх з супутніми вузлами, компонентами або робочими рідинами, які не передбачені виробником автомобіля, не відповідають якості, не задовільного стану;

 • ознаками перегріву в результаті порушення правил експлуатації або технології виконання робіт;

 • змінені при установці (зміни конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу, шліфування, обрізання, нанесення додаткових покриттів (фарбування і т.п.);

 • з ознаками втручання внаслідок спроб самостійного відновлення / ремонту гарантійного вузла;

 • у разі продовження експлуатації виробу після виявлення дефекту;
 • комплектність поставки, яка не відповідає комплекту придбання;
 • деталі, які використовувалися в складних умовах (спортивні змагання тощо);
 • встановлені з порушенням технології виконання ремонтних/монтажних робіт або без дотримання вимог виробника щодо технології заміни, зокрема, без заміни супутніх компонентів відповідної частини, масел, робочих рідин відповідної якості та специфікації (згідно з технологічними вимогами виробника) тощо;
 • Експлуатовані в поєднанні з компонентами, які не відповідають конструктивним вимогам виробника, або в конструкцію відповідної системи автомобіля були внесені зміни, які не передбачені заводом-виробником для даної комплектації автомобіля, зокрема, переобладнання під інші, ніж передбачені розхідні матеріали, паливо тощо, а також внесені зміни в налаштування систем автомобіля, які не передбачені заводом-виробником;
 • деталі систем охолодження та кондиціонування, під час монтажу яких використані матеріали ущільнення, які не передбачені технологічно (герметики, силікони тощо);
 • компресори та радіатори кондиціонерів, які були замінені без обов'язкового промивання систем кондиціювання, заміни фільтра осушувача та інших супутніх компонентів, згідно з вимогами проведення робіт (замовлення-наряд, акт виконаних робіт тощо);
 • У наряд-заказі СТО, в якому НЕ були вказані (або НЕ були проведені) обов'язкові супутні роботи, пов'язані, зокрема, і з обов'язковою заміною інших запасних частин згідно з вимогами виробника;

 • пошкодження підвіски та керування, що виникли внаслідок недбалого водіння, пов'язаного з ударними навантаженнями на автомобіль на нерівностях дороги; зовнішні пошкодження скла кузова та приладів освітлення;

 • дефекти, несправності, корозія запчастин, що виникли в результаті впливу хімічного, кислотного або лужного забруднення повітря, продуктів життєдіяльності тварин та птахів, хімічних речовин, що застосовуються для боротьби з обледенінням доріг, граду, блискавки та інших природних явищ.

 • Операційний знос та природне старіння деталей - щітки відрашкувача скла, приводні ремені, гальма, зчеплення, свічки запалювання та інше.

 • Розхідні деталі та матеріали - масло, фільтри, лампочки, запобіжники тощо.

8.3. Оригінальні електричні запчастини не підлягають поверненню (обміну).

8.4. Обмін (повернення) запчастин здійснюється тільки при збереженні товарного вигляду.

8.5. Повернення товару здійснюється покупцем протягом 14 днів з моменту оформлення замовлення.

8.6. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 14 днів з моменту розірвання договору після прийому товару продавцем і може здійснюватися банківським переказом на платіжну карту покупця або готівкою в місці видачі товару.

8.7. Прийом повернення продавцем здійснюється протягом 14 робочих днів з моменту надходження повернення від покупця. У виняткових випадках прийом повернення може здійснюватися на складі продавця протягом 14 робочих днів з моменту надходження повернення від покупця.

8.8. У випадку відмови виробника / постачальника товару задовольнити вимоги повернення товару відповідно до акта рекламації, повернення продавцем не приймається.

9. Відповідальність перед третіми особами.

9.1. Інтернет-магазин https://giperauto.com.ua не несе жодної відповідальності за використання або подальше використання товарів та послуг, придбаних в інтернет-магазині https://giperauto.com.ua та за його допомогою.

9.2. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та якість проданих товарів за наявності сертифікатів імпортера та документів, що підтверджують придбання цієї продукції у імпортера.

10. Права та обов'язки Сторін.

10.1. Продавець зобов'язується:

10.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.1.2. Надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, зазначеними на сайті (https://giperauto.com.ua). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення.

10.1.3. Продавец залишає за собою право невиконання замовлення у випадку форс-мажорних обставин.

10.1.4. Продавец залишає за собою право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку до його укладення.

10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

10.3. Продавець має право передати свої права та обов'язки щодо виконання Замовлень третім особам.

10.4. Покупець зобов'язується:

10.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміють надзвичайні та непереборні обставини при даних умовах, які перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них належать стихійні явища (землетруси, повені та ін.), обставини громадського життя (військові дії, надзвичайні стани, масштабні страйки, епідемії та ін.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін бере на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

12. Авторські права.

Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину (https://giperauto.com.ua), є власністю продавця та/або його постачальників та виробників Товару.

13. Інформація та її використання.

13.1. Надання інформації:

13.1.1. Покупець зобов'язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг і/або покупки товару, які він отримує або купує. Інформація, надана Покупцем, за необхідності може бути опублікована в відкритих джерелах.

13.1.2. Інтернет-магазин https://giperauto.com.ua має право за своїм розсудом вимагати від Покупця документального підтвердження достовірності наданої інформації.

13.1.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину https://giperauto.com.ua може бути приводом для відмови у наданні послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин https://giperauto.com.ua не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Покупцем у разі зупинення/невиконання послуг або продажу товару за умови невиконання пункту 12.1.

13.2. Збір, обробка та використання інформації:

13.2.1. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин https://giperauto.com.ua, Покупець дає згоду на збирання та обробку такої інформації.

13.2.2. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Покупець погоджується на їхню обробку Продавцем, у тому числі і з метою просування Продавцем товарів та послуг.

- виконання умов цього Договору;
- доставка Покупцеві замовленої ним продукції;
- для реєстрації Покупця на інтернет-сайті https://giperauto.com.ua;
- для оцінки та аналізу роботи інтернет-сайту https://giperauto.com.ua.

13.2.4. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

13.3. Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту та мобільний телефон Покупця за його згодою. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

13.4. Продавець має право використовувати технологію «cookies». “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

13.5. Продавець отримує інформацію про ip-адресу Відвідувача Сайту. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

13.7. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Заявки, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.6. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на інтернет-сайті у загальнодоступній формі.

Замовити зворотній дзвінок

Час роботи наших операторів ПН-ПТ з 9:00 до 18:00

Дякуємо за заявку!

В найближчим часом менеджер зв'яжеться з вами по вказаному номеру телефону

Задати питання про товар

Задайте питання про товар, що цікавить вас ""

Дякуємо за інтерес до наших товарів!

В найближчим часом менеджер зв'яжеться з вами за вказаним номером телефону

Швидке замовлення

Ви можете миттєво оформити замовлення товару

Ваше замовлення прийняте!

Найближчим часом менеджер зв'яжеться з вами за вказаним номером телефону

Кошик

В кошику немає товарів

Вхід у профіль

Реєстрація в магазині відкриє вам повний доступ до послуг та можливостей, а також знижок.
Якщо ви забули пароль, пропонуємо вам перейти на сторінку відновлення пароля

Реєстрація Вхід

Підбір запчастин

Ми підберемо необхідні запчастини та зв'яжемося з вами за декілька хвилин

або введіть вручну VIN код

Додати ще одну запчастину

Дякую за заявку!

Найближчим часом менеджер зв'яжеться з вами за вказаним номером телефону